Det Forpligtende Samarbejde er et nemt og effektivt værktøj til at etablere og fastholde godt samarbejde på alle typer af byggeprojekter uafhængigt af strukturer og juridiske rammer.

Værktøjet anvendes af bygherrer, rådgivere og entreprenører og sikrer godt samarbejde mellem de tre parter på projektledelsesniveau.

Vores adfærd er nøglen til godt samarbejde

Samarbejde handler om adfærd. Det handler om, hvordan vi omgås hinanden, hvordan vi hjælper hinanden, og hvordan vi taler til hinanden i det daglige. Det handler om at holde aftaler og om at sige til i tide. Når samarbejdet går godt, spiller vi hinanden gode. Og så lykkes vi – ikke kun med samarbejdet, men også med byggeprojektet.

Samarbejdet på et byggeprojekt er summen af alle de ting, vi gør i hverdagen!

Det er ikke nok at ændre projektets rammer

I årtier har vi forsøgt at styrke samarbejdet i byggeprojekterne ved at ændre ved projektets strukturer eller juridiske rammer. Vi har eksempelvis prøvet Partnering, og i øjeblikket er der stort fokus på Strategiske Partnerskaber og New Partnering.

Det er en god idé. Fordi strukturer og rammer påvirker adfærd. Men med et ensidigt fokus på rammer og struktur når vi desværre ikke helt i mål. For adfærd er ikke kun styret af rammer, men i højere grad af vaner og kultur, som er med til at styre vores daglige adfærd.

Derfor er vi nødt til at have fokus på netop den daglige adfærd.

Adfærd, der fører til godt samarbejde

Det er ikke ligegyldigt, hvilken adfærd vi har, når vi skal samarbejde om et byggeprojekt. Det Forpligtende Samarbejde er det første værktøj, der giver en definition på god samarbejdsadfærd.

God samarbejdsadfærd er:

  1. Adfærd, der sikrer, at vi arbejder mod fælles mål (A-Mål)

  2. Adfærd, der styrker tilliden mellem projektparterne (A-Tillid)

  3. Adfærd, der fører til fælles løsninger på udfordringer (A-Løs)

  4. Adfærd, der sikrer tydelig og rettidig kommunikation (A-Kom)

formular

Det første værktøj, som styrker samarbejdsadfærd

Det Forpligtende Samarbejde sætter adfærd i centrum. Og for første gang nogensinde får byggebranchen nu et værktøj, der hjælper med at etablere og fastholde en god samarbejdsadfærd i byggeprojektet.

Værktøjet består af tre simple trin:

  1. Design af adfærd – vi definerer på en samarbejdsworkshop i fællesskab den samarbejdsadfærd vi ønsker i byggeprojektet

  2. Måling af adfærd – vi måler løbende på, om vi lever op til vores aftalte samarbejdsadfærd

  3. Dialog om adfærd – vi har efter hver måling en konstruktiv og løsningsorienteret dialog om, hvordan vi kan styrke vores samarbejdsadfærd

Bilag til udbuds- og beskrivelsesmateriale

Eksempel på bilag til udbuds- og beskrivelsesmateriale, med beskrivelse af samarbejdsaktiviteter på en byggesag.

Hent eksempel her.

bubble