Gevinsten

Alt for mange byggeprojekter er plaget af dårligt samarbejde. Det fører til dårligt arbejdsmiljø, konflikter og dårlige løsninger, og det skader produktiviteten i det enkelte byggeprojekt såvel som i branchen generelt.

Der er store gevinster at hente i at forbedre samarbejdet i byggebranchen – både for dem, som arbejder i branchen, for virksomhederne og for samfundet som helhed.

Det Forpligtende Samarbejde er et særdeles omkostningseffektivt værktøj, som kan bruges i alle typer af byggeprojekter uafhængigt af strukturer og juridiske rammer

Hvad koster dårligt samarbejde?

De reelle omkostninger ved dårligt samarbejde i et byggeprojekt svinger fra projekt til projekt og er ikke lette at udregne. Det tætteste, vi kommer på en økonomisk udregning, er Mediationsinstituttets analyse af de økonomiske konsekvenser ved én byggekonflikt, som kun udgør en mindre del af et dårligt samarbejde. Mediationsinstituttet har skønnet de direkte omkostninger ved én gennemsnitlig byggekonflikt til ca. 710.000 kr. Heraf går ca. 370.000 kr. til advokater og ca. 340.000 kr. til interne ressourcer i forbindelse med håndteringen af konflikten (Mediationsinstituttet 2017). Ud over de direkte omkostninger er der også en række indirekte omkostninger såsom fx forsinkelser, kvalitetsforringelser i byggeriet, omdømmetab og forringende relationer. Mediationsinstituttets interviews med byggevirksomheder indikerer, at garantier, forsikringer og usikkerhedsfaktorer relateret til konflikt betyder, at der indlægges en margin på 10-12 % i priserne. Det viser ifølge Mediationsinstituttet, at de indirekte omkostninger ved konflikt er langt højere end de direkte omkostninger (Mediationsinstituttet 2017).

Det koster dårligt samarbejde

710.000 kr.

i direkte omkostninger per byggekonflikt

10-12 %

af entreprisesum i indirekte omkostninger per byggesag

Hvad koster godt samarbejde?

Det Forpligtende Samarbejde bidrager til forbedret samarbejde på byggeprojektet. Der er selvfølgelig ingen garanti for, at samarbejdet forløber gnidningsfrit fra start til slut, men risikoen for at udfordringer udvikler sig til dårligt samarbejde og konflikt reduceres væsentligt. De samlede omkostninger relateret til at bruge Det Forpligtende Samarbejde på et byggeprojekt er udregnet til ca. 150.000 kr. Omkostningerne er primært relateret til teamets timeforbrug ifm. gennemførelse af de fire trin: Workshop, Opfølgning, Måling og Dialog.
Det samlede estimerede timeforbrug for en gennemsnitlig byggesag er 250 timer (byggesag med et 20 måneders forløb, hvor 10 nøglemedarbejdere deltager i forløbet). Den gennemsnitlige timepris er sat til 500 kr.

Det koster godt samarbejde

150.000 kr.

Per gennemsnitlig byggesag

bubble