Uddannelsesmodul

Det Forpligtende Samarbejde vil blive tilbudt som undervisning på en række videregående uddannelser. I løbet af foråret 2020 vil her kunne findes et undervisningsforløb bestående af 13 moduler, som frit kan anvendes på landets videregående uddannelser.

Læringsmål

En studerende, som fuldt ud har gennemført kurset, kan ved afslutningen:


- forklare betydningen af at beskæftige sig med samarbejde

- forklare konsekvenserne af dårligt samarbejde

- tydeliggøre hvordan tværfaglige og high-performance teams skabes

- identificere sammenhængen mellem adfærd, tillid og samarbejde

- forklare elementerne i metoden ”Det forpligtende samarbejde”: transparens, ansvarlighed og dialog

- forklare, hvad den svære samtale er, samt anvende denne ved løsning af en konkret problemstilling

- udnytte det teoretiske grundlag til en enkel og effektiv metode

- anvende styringsredskaber i byggeprojekter: møder, IT-systemer og sammenhæng til IKT-aftalen

- formulere en samarbejdsaftale

- generere risikoanalyser og hvis-så-aftaler

- designe og gennemføre en måling af samarbejdet

- reflektere over resultaterne af en måling af samarbejdetDownload læringsmålbubble